1.
GOŁASZEWSKA-RUSINOWSKA, Dominika Martyna. Sprawozdanie z III Kongresu Zagranicznych Badaczy Dziejów Polski, Kraków, 11-14 X 2017 roku. Klio - Czasopismo Poświęcone Dziejom Polski i Powszechnym [online]. 26 czerwiec 2018, T. 43, nr 4, s. 167–173. [udostępniono 8.2.2023]. DOI 10.12775/KLIO.2017.051.