1.
SIŃCZAK, Tomasz. Sprawozdanie z IV Międzynarodowego Kongresu Azjatyckiego, Toruń, 17–19 V 2017 roku. Klio - Czasopismo Poświęcone Dziejom Polski i Powszechnym [online]. 29 wrzesień 2017, T. 40, nr 1, s. 187–193. [udostępniono 21.6.2024]. DOI 10.12775/KLIO.2017.012.