1.
MRÓZ, Sławomir. Maciej Matwijów, Mieczysław Gębarowicz (1893–1984). Uczony i opiekun narodowych dóbr kultury, Warszawa 2013, ss. 543. Klio - Czasopismo Poświęcone Dziejom Polski i Powszechnym [online]. 29 wrzesień 2017, T. 40, nr 1, s. 178–185. [udostępniono 28.2.2024]. DOI 10.12775/KLIO.2017.011.