1.
PIEŃKOWSKI, Maciej. Diariusze sejmu koronacyjnego Zygmunta III Wazy 1587/1588 roku, wyd. Irena Kaniewska, Kraków 2016, Towarzystwo Wydawnicze „Historia Iagellonica”, ss. 98. Klio - Czasopismo Poświęcone Dziejom Polski i Powszechnym [online]. 29 wrzesień 2017, T. 40, nr 1, s. 155–163. [udostępniono 28.3.2023]. DOI 10.12775/KLIO.2017.008.