1.
KODZIK, Joanna. Oświeceniowe idee gospodarcze a religia w korespondencji polskiej magnaterii z Odnowioną Jednotą Braci Morawskich z Herrnhut. Klio - Czasopismo Poświęcone Dziejom Polski i Powszechnym [online]. 29 wrzesień 2017, T. 40, nr 1, s. 67–99. [udostępniono 29.5.2024]. DOI 10.12775/KLIO.2017.004.