1.
WIŚLICZ, Tomasz. Bunt chłopski w starostwie libuskim w latach 1755–1758. Klio - Czasopismo Poświęcone Dziejom Polski i Powszechnym [online]. 21 sierpień 2013, T. 25, nr 2, s. 143–167. [udostępniono 1.12.2023]. DOI 10.12775/KLIO.2013.019.