1.
PERŁAKOWSKI, Adam. Trzech ministrów, żupy i… łut szczęścia. Kontrakt dzierżawny salin królewskich w 1736 r. Klio - Czasopismo Poświęcone Dziejom Polski i Powszechnym [online]. 21 sierpień 2013, T. 25, nr 2, s. 117–142. [udostępniono 27.5.2024]. DOI 10.12775/KLIO.2013.018.