1.
CIESIELSKI, Tomasz. Potencjał militarny Rzeczypospolitej Obojga Narodów w okresie polskiej wojny sukcesyjnej 1733–1735. Wybrane aspekty. Klio - Czasopismo Poświęcone Dziejom Polski i Powszechnym [online]. 21 sierpień 2013, T. 25, nr 2, s. 81–116. [udostępniono 9.6.2023]. DOI 10.12775/KLIO.2013.017.