1.
BENKEN, Przemysław. Jeden z pokolenia – Karol Bunsch w walce o wolną Polskę (1915–1920). Klio - Czasopismo Poświęcone Dziejom Polski i Powszechnym [online]. 26 czerwiec 2018, T. 43, nr 4, s. 107–133. [udostępniono 19.7.2024]. DOI 10.12775/KLIO.2017.047.