1.
PLUTA, Edyta. Środowisko rodzinne krakowskich norbertanek ze Zwierzyńca - przyczynek do badań nad składem osobowym konwentów żeńskich (XVII–XVIII w.). Klio - Czasopismo Poświęcone Dziejom Polski i Powszechnym [online]. 31 maj 2017, T. 39, nr 4, s. 77–96. [udostępniono 29.9.2023]. DOI 10.12775/KLIO.2016.045.