1.
ZALESKA, Ilona. Między realizmem a apostazją narodową. Koncepcje prorosyjskie w polskiej myśli politycznej, red. Maciej Zakrzewski, Wydawnictwo Ośrodek Myśli Politycznej, Kraków 2015, ISBN: 978-83-64753-20-6, ss. 399. Klio - Czasopismo Poświęcone Dziejom Polski i Powszechnym [online]. 26 marzec 2017, T. 38, nr 3, s. 166–170. [udostępniono 3.12.2022]. DOI 10.12775/KLIO.2016.040.