1.
KONIECZKA-ŚLIWIŃSKA, Danuta. Od podręcznika drukowanego do elektronicznego. Koncepcja dydaktyczna szkolnego podręcznika historii w Polsce i próby jej modernizacji w drugiej połowie XX i na początku XXI wieku. Klio - Czasopismo Poświęcone Dziejom Polski i Powszechnym [online]. 26 kwiecień 2012, T. 21, nr 2, s. 77–92. [udostępniono 26.2.2024]. DOI 10.12775/KLIO.2012.021.