1.
MŁYNARCZYK, Jacek Andrzej. Polityka okupacyjna Wehrmachtu w Polsce w pierwszych tygodniach wojny (wrzesień–październik 1939 r.). Klio - Czasopismo Poświęcone Dziejom Polski i Powszechnym [online]. 1 czerwiec 2012, T. 22, nr 3, s. 83–114. [udostępniono 27.3.2023]. DOI 10.12775/KLIO.2012.042.