1.
KONOPKA, Witold. Sprawozdanie z międzynarodowej konferencji „Kościoły chrześcijańskie w systemach totalitarnych”. Toruń, 16–17 czerwca 2011 r. Klio - Czasopismo Poświęcone Dziejom Polski i Powszechnym [online]. 30 wrzesień 2011, T. 18, nr 3. [udostępniono 30.5.2024]. DOI 10.12775/KLIO.2011.054.