1.
DUŻY ET AL, Wiesława. Noty bibliograficzne. Klio - Czasopismo Poświęcone Dziejom Polski i Powszechnym [online]. 30 wrzesień 2011, T. 18, nr 3. [udostępniono 20.5.2024]. DOI 10.12775/1206.