1.
TOPOLSKA, Maria Barbara. Małgorzata Szymczak, Kobiety w polskich programach i podręcznikach do nauczania historii dla szkoły średniej po drugiej wojnie światowej, Ofi cyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogorskiego, Zielona Gora 2011, s. 142. Klio - Czasopismo Poświęcone Dziejom Polski i Powszechnym [online]. 30 wrzesień 2011, T. 18, nr 3, s. 141–148. [udostępniono 29.5.2024]. DOI 10.12775/KLIO.2011.048.