1.
DZIANISAVA, Viktoria. Единорогъ: Материалы по военной истории Восточной Европы эпохи Средних веков и Раннего Нового Времени, М.: Квадрига, 2009. Klio - Czasopismo Poświęcone Dziejom Polski i Powszechnym [online]. 30 wrzesień 2011, T. 18, nr 3, s. 161–167. [udostępniono 27.5.2024]. DOI 10.12775/KLIO.2011.052.