1.
SIŃCZAK, Tomasz. Wczesne średniowiecze, red. Rosamond McKitterick, Warszawa 2010, ss. 336. Klio - Czasopismo Poświęcone Dziejom Polski i Powszechnym [online]. 30 wrzesień 2011, T. 18, nr 3, s. 154–157. [udostępniono 20.5.2024]. DOI 10.12775/KLIO.2011.050.