1.
CHMIEL, Piotr. Peter N. Stearns, "World History [. ]" i Laura Di Fiore, Marco Meriggi, "World History [. ]". Klio - Czasopismo Poświęcone Dziejom Polski i Powszechnym [online]. 30 wrzesień 2011, T. 18, nr 3, s. 149–153. [udostępniono 20.5.2024]. DOI 10.12775/KLIO.2011.049.