1.
SROKA, Stanisław Andrzej. Zapomniany przodek św. Stanisława Kostki. Klio - Czasopismo Poświęcone Dziejom Polski i Powszechnym [online]. 30 wrzesień 2011, T. 18, nr 3, s. 131–140. [udostępniono 27.5.2024]. DOI 10.12775/KLIO.2011.047.