1.
CZWOŁEK, Arkadiusz. Służba wojskowa alumnów w PRL (na przykładzie 54. Szkolnego Batalionu Ratownictwa Terenowego w Bartoszycach). Klio - Czasopismo Poświęcone Dziejom Polski i Powszechnym [online]. 30 wrzesień 2011, T. 18, nr 3, s. 103–130. [udostępniono 26.5.2024]. DOI 10.12775/KLIO.2011.046.