1.
GOCLON, Jacek. Rząd Władysława Grabskiego (23 VI–24 VII 1920 r.), skład, działalność i pozycja wobec Rady Obrony Państwa. Klio - Czasopismo Poświęcone Dziejom Polski i Powszechnym [online]. 30 wrzesień 2011, T. 18, nr 3, s. 75–102. [udostępniono 27.5.2024]. DOI 10.12775/KLIO.2011.045.