1.
WOJCIECHOWSKI, Przemysław. Datacja rzymskich inskrypcji sakralnych: kryteria wewnętrzne. Klio - Czasopismo Poświęcone Dziejom Polski i Powszechnym [online]. 30 wrzesień 2011, T. 18, nr 3, s. 3–16. [udostępniono 28.5.2024]. DOI 10.12775/KLIO.2011.042.