1.
SZARAFIN, Agnieszka & TOMASZEWSKI, Mikołaj. Sprawozdanie z konferencji naukowo-metodycznej „Mniejszości wyznaniowe i etniczne w regionie kujawsko-pomorskim”, Toruń, 29 X 2015. Klio - Czasopismo Poświęcone Dziejom Polski i Powszechnym [online]. 30 grudzień 2016, T. 37, nr 2, s. 199–204. [udostępniono 17.4.2024]. DOI 10.12775/KLIO.2016.027.