1.
WASZAK, Przemysław. W kręgu dyskusji o sztuce bizantyjskiej. Klio - Czasopismo Poświęcone Dziejom Polski i Powszechnym [online]. 30 grudzień 2016, T. 37, nr 2, s. 141–154. [udostępniono 21.6.2024]. DOI 10.12775/KLIO.2016.019.