1.
MEUS, Konrad. Kongres Kupiectwa Polskiego w Toruniu w 1933 roku w świetle archiwaliów lwowskich. Klio - Czasopismo Poświęcone Dziejom Polski i Powszechnym [online]. 30 grudzień 2016, T. 37, nr 2, s. 125–140. [udostępniono 24.2.2024]. DOI 10.12775/KLIO.2016.018.