1.
GZELLA, Grażyna. Redaktorzy zapomnianej „Gazety Kościańskiej/Polskiej” (do 1914 roku). Klio - Czasopismo Poświęcone Dziejom Polski i Powszechnym [online]. 30 grudzień 2016, T. 37, nr 2, s. 87–100. [udostępniono 11.12.2023]. DOI 10.12775/KLIO.2016.016.