1.
GLABISZ, Grzegorz. Konfederacja partykularna województw poznańskiego i kaliskiego przy majestacie Stanisława Leszczyńskiego w latach 1733–1735. Klio - Czasopismo Poświęcone Dziejom Polski i Powszechnym [online]. 30 grudzień 2016, T. 37, nr 2, s. 61–86. [udostępniono 1.2.2023]. DOI 10.12775/KLIO.2016.015.