1.
DUŻY, Wiesława. Noty bibliograficzne. Klio - Czasopismo Poświęcone Dziejom Polski i Powszechnym [online]. 31 marzec 2011, T. 16, nr 1, s. 281. [udostępniono 30.5.2024]. DOI 10.12775/1171.