1.
ROSZAK, Stanisław. Historia – Polityka – Edukacja. Klio - Czasopismo Poświęcone Dziejom Polski i Powszechnym [online]. 31 marzec 2011, T. 16, nr 1, s. 139–148. [udostępniono 27.5.2024]. DOI 10.12775/KLIO.2011.007.