1.
BRIKS, Piotr. Ślady żeglugi po Morzu Martwym w starożytności (VII przed Chr.–II po Chr.): stan i perspektywy badań, cz. I. Klio - Czasopismo Poświęcone Dziejom Polski i Powszechnym [online]. 31 sierpień 2016, T. 36, nr 1, s. 3–16. [udostępniono 20.7.2024]. DOI 10.12775/KLIO.2016.001.