Forycki, M. „Szlachta wokółbałtycka W ujęciu encyklopedystów”. Klio - Czasopismo Poświęcone Dziejom Polski I Powszechnym, t. 35, nr 4, maj 2016, s. 85-99, doi:10.12775/KLIO.2015.045.