Wróbel, Łukasz. „Polski Grand Tour Na przełomie XVIII I XIX Wieku”. Klio - Czasopismo Poświęcone Dziejom Polski I Powszechnym, t. 34, nr 3, luty 2016, s. 129-35, doi:10.12775/KLIO.2015.033.