Duży, W., i E. Wesołek. „[Sprawozdanie Z Konferencji «Dzieciństwo I starość W historiografii»]”. Klio - Czasopismo Poświęcone Dziejom Polski I Powszechnym, t. 33, nr 2, grudzień 2015, s. 163-7, doi:10.12775/KLIO.2015.024.