Żurek, D. „Nowe Badania Nad Dziejami Bractw Religijnych”. Klio - Czasopismo Poświęcone Dziejom Polski I Powszechnym, t. 33, nr 2, grudzień 2015, s. 153-61, doi:10.12775/KLIO.2015.023.