Baran, I. „Polští Socialisté Na československém Těšínsku V meziválečném Období – příklad střetu Identit a Loajalit V národnostně smíšeném pohraničním Regionu”. Klio - Czasopismo Poświęcone Dziejom Polski I Powszechnym, t. 33, nr 2, grudzień 2015, s. 103-21, doi:10.12775/KLIO.2015.020.