Pielas, J. „Kariery urzędnicze I Pozycja społeczno-majątkowa Podkomorzych Ziemskich W Małopolsce W XVI–XVII Wieku Na Tle porównawczym”. Klio - Czasopismo Poświęcone Dziejom Polski I Powszechnym, t. 32, nr 1, wrzesień 2015, s. 31-57, doi:10.12775/KLIO.2015.002.