Tomczak, S. „ 21–23 Listopada 2012 R”. Klio - Czasopismo Poświęcone Dziejom Polski I Powszechnym, t. 24, nr 1, kwiecień 2013, s. 229-35, doi:10.12775/KLIO.2013.012.