Pawlik-Kwaśniewska, W. „Reszut-Ha-Jachid Trzech Kobiet. O Siedemnastowiecznej Autobiografii (Natalie Zemon Davis, Kobiety Na Marginesach. Trzy Siedemnastowieczne życiorysy, tłum. B. Hlebowicz, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2012, Ss. 392”. Klio - Czasopismo Poświęcone Dziejom Polski I Powszechnym, t. 24, nr 1, kwiecień 2013, s. 183-92, doi:10.12775/KLIO.2013.008.