Zaleska, I. „Wokół Idei Stronnictwa Katolickiego W Królestwie Polskim”. Klio - Czasopismo Poświęcone Dziejom Polski I Powszechnym, t. 24, nr 1, kwiecień 2013, s. 47-74, doi:10.12775/KLIO.2013.003.