Drzewiecka, D., i M. Niedźwiedzka. „Sprawozdanie Z Konferencji «Kraków – Norymberga – Praga. Elity Miast W średniowieczu I Epoce nowożytnej. Pochodzenie, narodowość, mobilność, mentalność», Kraków 16–17 X 2014”. Klio - Czasopismo Poświęcone Dziejom Polski I Powszechnym, t. 31, nr 4, maj 2015, s. 241-6, doi:10.12775/KLIO.2014.070.