Zawadzka-Morawiecka, J. „Barbara Obtułowicz, Maria Amparo Muñoz Y De Burbon Księżna Czartoryska, Wyd. Towarzystwo Autorów I Wydawców Prac Naukowych UNIVERSITAS, Kraków 2013, Ss. 294”. Klio - Czasopismo Poświęcone Dziejom Polski I Powszechnym, t. 31, nr 4, maj 2015, s. 194-8, doi:10.12775/KLIO.2014.065.