Swianiewicz, J. „Tomasz Falkowski, Myśl I Zdarzenie. Pojęcie Zdarzenia Historycznego W Historiografii Francuskiej XX Wieku, UNIVERSITAS, Kraków 2013, Ss. 393”. Klio - Czasopismo Poświęcone Dziejom Polski I Powszechnym, t. 31, nr 4, maj 2015, s. 165-7, doi:10.12775/KLIO.2014.062.