Nieuważny, A. „«Pozostały Tylko … cygarry». Opinie Polskich weteranów O Wojnie W Hiszpanii W świetle Ich Korespondencji”. Klio - Czasopismo Poświęcone Dziejom Polski I Powszechnym, t. 31, nr 4, maj 2015, s. 131–154, doi:10.12775/KLIO.2014.060.