Champion, E. „Marszałek książę De Richelieu Jako Postać Literatury libertyńskiej”. Klio - Czasopismo Poświęcone Dziejom Polski I Powszechnym, t. 31, nr 4, maj 2015, s. 73–86, doi:10.12775/KLIO.2014.058.