Cendrowski, S. „Nowe Ustalenia W Kwestii śmierci I pochówku kardynała Jerzego Radziwiłła (1556–1600)”. Klio - Czasopismo Poświęcone Dziejom Polski I Powszechnym, t. 31, nr 4, maj 2015, s. 19-41, doi:10.12775/KLIO.2014.056.