Możdżeń, J. „Sprawozdanie Z Konferencji Naukowej «Heterogeniczność Przestrzeni Miejskiej W Królestwie Polskim I Rzeczypospolitej Obojga Narodów W Epoce przedprzemysłowej – W 750-Lecie Lokacji Nowego Miasta Torunia (1264–2014)», Toruń, 10–12 IV 2014”. Klio - Czasopismo Poświęcone Dziejom Polski I Powszechnym, t. 29, nr 2, październik 2014, s. 269-75, doi:10.12775/KLIO.2014.036.