Zielińska, A. „Rodzina, Gospodarstwo Domowe I pokrewieństwo Na Ziemiach Polskich W Perspektywie Historycznej – ciągłość Czy zmiana?, Red. Cezary Kuklo, Wydawnictwo DiG, Warszawa 2013, Ss. 395”. Klio - Czasopismo Poświęcone Dziejom Polski I Powszechnym, t. 29, nr 2, październik 2014, s. 228-36, doi:10.12775/KLIO.2014.030.