Oliński, P. „Agnieszka Bartoszewicz, Piśmienność mieszczańska W późnośredniowiecznej Polsce, Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2012, Ss. 348”. Klio - Czasopismo Poświęcone Dziejom Polski I Powszechnym, t. 29, nr 2, październik 2014, s. 205-9, doi:10.12775/KLIO.2014.026.