Pielas, J. „Edycje źródeł Staropolskich W Sytuacji Braku Podstawowych zespołów Archiwalnych (Testamenty Szlachty Prus Królewskich Z XVII Wieku, Opracowanie I Wydanie Jacek Kowalkowski I Wiesław Nowosad, Wydawnictwo DiG, Warszawa 2013, Ss. 436”. Klio - Czasopismo Poświęcone Dziejom Polski I Powszechnym, t. 29, nr 2, październik 2014, s. 187-03, doi:10.12775/KLIO.2014.025.